UITKERINGEN & TOESLAGEN Welke uitkeringen zijn er?


Werkloosheidsuitkering (WW)

Wie zonder baan komt te zitten kan een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen bij het UWV. Dat is vooral bedoeld als opvulling als je ineens zonder inkomen komt te zitten in een periode dat je weer gaat solliciteren voor een nieuwe baan. Wie bijverdient moet dit bij het UWV melden. Voorheen loonde bijverdienen niet, nu mag je maximaal 30% van de inkomsten zelf houden.    

WIA-uitkering

Als je na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden kan je een WIA-uitkering vragen bij het UWV. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bestaat uit een WGA- en IVA-regeling, oftewel de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Met bijverdienen mag je van elke euro dertig cent houden bij de uitkering.    

Participatiewet Uitkering (PW), in de volksmond bekend als bijstandsuitkering (WWB)

Mensen die niet in aanmerking komen voor een andere uitkering kunnen zich bij de GEMEENTE aanmelden voor een Participatiewet Uitkering, omdat iedereen wordt geacht te participeren in de samenleving. In de volksmond wordt deze uitkering vaak bijstandsuitkering genoemd. Met de Participatiewet Uitkering kan je de periode overbruggen tot je weer werk gevonden hebt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitbetalen van deze uitkering. Hoeveel je mag bijverdienen is per gemeente verschillend.  

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Pensionado's hebben recht op collectief ouderdomspensioen. Dit gaat via de SVB. Deze volksverzekering keert maandelijks uit vanaf het moment dat een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als AOW-er mag je bijverdienen zonder beperkingen. Het kan wel zo zijn dat je meer belasting moet betalen.  

Wajong

De Wajong is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en gericht op jongeren die voor hun achttiende verjaardag of tijdens het studeren een ziekte of handicap hebben. Aanvragen bij het UWV. De maximum extra inkomsten uit bijverdiensten hangen af van de mate van arbeidsongeschiktheid.  

WAO-uitkering

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) kan je niet meer aanvragen, want deze is opgevolgd door de WIA-regeling. Als je voor 1 januari 2004 ziek was geworden kon je een WAO-uitkering aanvragen. Tegenwoordig is dat alleen nog mogelijk voor mensen die in het verleden ook een WAO-uitkering hebben gehad.    Toeslagen vraag je aan bij de belastingdienst.

Er zijn 4 toeslagen:  

Zorgtoeslag

Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen.  

Huurtoeslag

Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De huur die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden.  

Kinderopvangtoeslag

Wil je werken of studeren en gebruik maken van kinderopvang, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van je inkomen en hoeveel kinderen je naar de opvang brengt.  

Kindgebonden budget

Je hebt recht op een kindgebonden budget als je 1 of meer (pleeg-, stief-) kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen, hun leeftijd en je vermogen.  
   


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map