Wat is beschermingsbewind?


Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld ter bescherming van geld en de goederen van personen die onder bewind gesteld zijn. Dit bewind is er voor (meerderjarige) mensen met problematische schulden of een geestelijke en/of lichamelijke beperking.  


Bekijk het instructiefilmpje over bewindvoering die is gemaakt door de Rechtspraak:

https://www.youtube.com/watch?v=aHYE_AVnaUQ&t=12s


Zo werkt dus het beschermingsbewind:

  • De beschermingsbewindvoerder krijgt door middel van een gerechtelijke uitspraak de machtiging om alle zaken die te maken hebben met vermogen en financiën van de cliënt te behartigen.

  • Belangrijk is dat er afspraken met leveranciers worden gemaakt en het budget zo verstandig mogelijk wordt gebruikt. Daarnaast zorgt de beschermingsbewindvoerder ervoor dat de cliënt voldoende leefgeld ontvangt en zoveel mogelijk gebruik maakt van de Nederlandse inkomensvoorzieningen (zie: uitkeringen en toeslagen).

  • De beschermingsbewindvoerder schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van de cliënt, zodat deze zich kan concentreren op andere belangrijke doelen in het leven.
  • Indien sprake is van problematische schulden wordt het dossier eerst gestabiliseerd en worden voor in eerste instantie en voor zover als mogelijk alle vaste lasten betaald met de ontvangen inkomsten (salaris, uitkering en toeslagen).
    Pas als alle inkomsten (salaris, uitkeringen en toeslagen) zijn geregeld en de uitgaven gelijk of minder dan de inkomsten, is er sprake van een stabiel dossier en wordt het schuldendossier overgedragen aan de gemeente voor schuldsanering.
    De gemeente is en blijft wettelijk verantwoordelijk voor de schuldsanering. Wij zien er wel op toe dat de Beslagvrije Voet (BVV) en/of het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) correct worden vastgesteld, zodat er regulier leefgeld kan worden betaald en er ook geld wordt gespaard voor calamiteiten.
  • Bent u het niet eens met een beslissing van de bewindvoerder, laat het ons dan direct weten. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Bent u nog niet tevreden, stuur dan een mail of brief met uw klacht. Er is vrijwel altijd een oplossing die ook voor u acceptabel is, anders wordt desnoods om advies gevraagd aan de Rechtbank.

 

   

formulier verzoek tot onderbewindstelling

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info