Wat is beschermingsbewind?


Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel, bedoeld ter bescherming van geld en de goederen van personen die onder bewind gesteld zijn. Dit bewind is er voor (meerderjarige) mensen met problematische schulden of een geestelijke en/of lichamelijke beperking.  


Bekijk het instructiefilmpje over bewindvoering die is gemaakt door de Rechtspraak:

https://www.youtube.com/watch?v=aHYE_AVnaUQ&t=12s


Zo werkt dus het beschermingsbewind:

  • De beschermingsbewindvoerder krijgt door middel van een gerechtelijke uitspraak de machtiging om alle zaken die te maken hebben met vermogen en financiën van de cliënt te behartigen.

  • Belangrijk is dat er afspraken met schuldeisers worden gemaakt en het budget zo verstandig mogelijk wordt gebruikt. Daarnaast zorgt de beschermingsbewindvoerder ervoor dat de cliënt voldoende leefgeld ontvangt en zoveel mogelijk gebruik maakt van de Nederlandse inkomensvoorzieningen (zie: uitkeringen en toeslagen).

  • De beschermingsbewindvoerder schept overzicht in problematische financiële situaties en draagt bij aan de rust in het leven van de cliënt, zodat deze zich kan concentreren op andere belangrijke doelen in het leven.

 

   

formulier verzoek tot onderbewindstelling

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map